lørdag 11. juni 2016

                                   C:\Users\Sissel\Pictures\Tau drill logo.png

Tau Drill ble startet i 1977, og var med Tau Skolekorps på 17. mai første gang i 1978.

                                                                17. mai 1978


I 2016 har vi 30 medlemmer fra 7 til 20 år. Medlemmene er delt inn i tropper basert på alder eller treningsnivå. Hver tropp har en fast treningstid per uke, de som har lyst har også mulighet til å øve på solo (alene) og duett (to stk). Vi har derfor trening tirsdag, onsdag og torsdag hver uke. Vi trener i gymsalen ved Tau Barneskole, Strand Videregående Skole, og i Tau Aktivitetshus.

Konkurranser
Vi deltar på to-tre konkurranser i året i Rogaland og Hordaland. Takket være flinke trenere og treningsvillige utøvere plasserer vi oss ofte høyt på resultatlistene. I tillegg arrangerer vi vår egen konkurranse i april.

NM
De siste årene har vi også deltatt på Norges Mesterskap i Korsdrill, her har vi også fått en del gode plasseringer. I 2014 ble 6 av våre medlemmer blant de 3 beste i sin divisjon, og dermed tatt ut til å representere Norge i Verdens Mesterskap i Korpsdrill, som ble arrangert i Italia i påsken. Vi gjentok suksessen i 2015 og en av våre medlemmer fikk uttak til Europa Mesterskap påsken 2016. Vi satser mot neste Verdens Mesterskap som arrangeres i Telenor Arena i Oslo i 2018.

Kurs
For å kunne konkurrere blant de beste i vår region, og også nasjonalt, deltar vi på kurs gjennom året. Våre trenere er alle utdannet instruktører gjennom Norges Musikkorps Forbund (NMF), noe som krever at man består 4 kurs, med eksamen på hvert kurs. Vi har også to trenere som er utdannet Drilldommer gjennom NMF. Deltakelse på kursene er på frivillig basis. Ikke bare lærer vi mye, men vi får nye drill venner fra hele landet.

Kontingent
Priser for medlemskap per halvår:                Aspiranter (første året) 700 kr
                                                                      Medlemmer 1000 kr
                                                                      Solo/duett trening 500 kr

Kontingent går til å dekke utgifter som leie av hall, lønn til instruktører og deltakelse på konkurranser. Deltakelse på konkurranser med solo/duett dekkes av hver enkelt.

Hva er korpsdrill? 
Korpsdrill hører til under Norges Musikkorps Forbund (NMF). Det er to forskjellige typer korpsdrill; drilldans, som beskriver litt hva det er; dans kombinert med drillteknikk. Danse- bevegelsene er ofte hentet fra både ballett, turn og rytmisk gymnastikk. Den andre typer kalles twirling, som går mest på å vise god drillteknikk. I Tau drill konkurrerer vi i begge typene.

I Norge er det ca 3500 drillmedlemmer i NMF, de fleste jenter, men noen få gutter. Internasjonalt er det flere gutter som konkurrerer.

Det arrangeres konkurranser over hele landet gjennom året, de fleste arrangeres av regionale drilltropper. Vi i Tau drill arrangerer som nevnt vår egen konkurranse i april. NMF arrangerer en konkurranse per region på våren, disse konkurransene er kvalifisering til NM, hvor du må få over en gitt poengsum for å kvalifisere deg.

NM i Korpsdrill arrangeres i juni hvert år i regi NMF.


 
 
 
 
 

Har du spørsmål?

Ta kontakt!

taudrill@hotmail.no

Hovedinstruktør Sissel Thomsen 41292317
Instruktør Janne Kristin Kåsen 92896343

 

 

 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar